Tuesday, December 05, 2023

2022-23 IHSA Basketball Calendar

Girls Basketball
Season Starts October 30, 2022
1st Contest May be Held on November 13, 2022

Boys Basketball
Season Starts November 6, 2022
1st Contest May be Held on November 20, 2022

February, 2024

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

 

 

 

1

Girls Basketball On-Line Team Seeding Deadline

2

3

4

5

6

7

8

Boys Basketball On-Line Team Seeding Deadline

9

10

Girls Regional Quarterfinals

11

12

Girls Regional Semifinals

13

Girls Regional Semifinals

14

 

15

Girls Regional Finals

 

16

Girls Regional Finals

17

Boys Regional Quarterfinals

18

19

 

20

Girls 
Sectional Semifinals

21

Boys Regional Semifinals

22

Girls
Sectional Finals

23

Boys Regional Finals

24

25

26

Girls
Super-Sectionals
 

27

Boys Sectional Semifinals

28

Boys Sectional Semifinals

29

Girls State Finals

 

 

 

March, 2024

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

 

 

 

 

 

 

1

Girls State Finals

Boys Sectional Finals

2

Girls State Finals

3

4

Boys Super-Sectionals

5

6

7

Boys State Finals

 

8

Boys State Finals

9

Boys State Finals

10

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

17

18

 

19

 

20

 

21

 

22

23

24

25

 

26

27

28

29

30

31